Модулът позволява да се дефинират базови разходни норми на завършени продукти или техни полуфабрикати и поддържа техните варианти.

Това са разновидности на разходните норми, които се различават по добавки или откази от промени в техните компоненти.

Тази функционалност може да се ползва само, ако е инсталиран модулът Разходни норми.

Вариантите позволяват да се съставят и управляват подобни артикули, базирани на определена разходна норма и характеризираща се с общи елементи.

Управлението е по два начина – със същия код на артикула и списък на поддържаните варианти или отделни кодове за различните варианти.

Подходът зависи от това, дали са различни разходите или елементите на крайния продукт.

Благодарение на гъвкавостта на Mago модул Варианти може да се адаптира към различни ситуации на бизнеса.

Например, ако вариантът на разходна норма е просто приложение на различна марка на един и същи артикул, тогава е по-добре да има един вариант, които е свързан към отделните артикули.

Системата позволява да се модифицира варианта без да се засяга неговата изходна конфигурация.

С модула се извършват специфични процедури.

Проверява се дали материалите, съдържащи се в рецептите, съществуват за всеки отделен вариант или дали съществуват избраните компоненти.

Създава се каталог на рецепти.

Съществува процедура, която позволява да се показват графично всички техни компоненти.

Още повече, че за полуфабрикатите се показват и кодовете на свързания вариант.

В каталога на варианти се поддържат типове, алтернативи, операции, центрове на разходи.

Дава се информация за времена на настройки и производства, оставащи и водещи времена, човекочасове, брой производствени работници.

Описват се мерни единици, количества, стъпки и алтернативни стъпки, брак от производство.

Модулът поддържа валидни начални и крайни дати за производство.

Това са индикатори в структурата на продуктите, които указват сроковете на валидност на компонентите.

В случай, че отделни компоненти не се използват в производството на крайното изделие, системата търси заместващи компоненти.