Системата Mago притежава набор от модули, които може да използвате в зависимост от Вашите нужди, с цел ефективното управление на бизнеса.


Изборът на управленска система, способна да представи и поддържа развитието на бизнеса, е един от важните фактори при вземането на решение.

На всяко едно предприятие е необходим набор от управленски инструменти, които от една страна да са лесни за използване, а от друга да осигуряват пълноценен контрол на дейностите.

При малките и средни предприятия точното решение в подходящото време е ключът към успеха в дългосрочен план.

Модулният принцип, на който е изградена системата Mago, позволява на всеки мениджър да реши кои компоненти от системата да използва веднага и кои модули да инсталира в един следващ период от време, с цел обхващане на допълнителни дейности в предприятието.

Ниска стойност на разходите за поддръжка.
Mago  може да намали разходите за поддръжка на софтуера, защото включва нова интелигентна технология за обновяване.

Процедурата по обновяване през Internet е напълно автоматична, без да се нарушава работата със системата.

Алтернативният начин за обновяване от диск също е бърз и лесен.

Запазване на потребителските настройки при актуализация.
При актуализацията на системата всички нейни потребителски настройки, извършени до момента, се запазват включително отчетите и програмните функции.

Те се управляват отделно и са изцяло интегрирани и съвместими с програмата.

Mago защитава бизнес данните и запазва личните Ви настройки.
Mago осигурява ефективна защита на персоналните данни и съдържа интерактивна система за криптиране.

Системата е създадена на базата на потребителски профили и тази структура позволява достъп до данни и функции само на упълномощени потребители.