Фирма МАГОАРЕА е създадена през 2009г., като консултантска и внедрителска фирма, за съвременни високопродуктивни софтуерни решения, като ERP, CRM, BI.

Още през същата година става официален представител на Microarea Италия- компания с:

• Над 30 години опит;

• Повече от 200 внедрявания;

• Над 10 000 корпоративни юзера;

• 50 партньора;

• 2-цифрен процент на увеличение на оборота;

• Многобройни джойнт-венчъри между италиански търговски представители и чуждестранни партньори, за да могат да се предлагат персонализирани решения.