HR Global Solution Zucchetti е иновативната система за управление на човешкия капитал (HCM) за нов иновативен опит в управлението на човешките ресурси.

Решения за управление на бизнес процеси, системи за управление на документи, анализ на човешките ресурси, оптимизиране на работното време на персонала и разходите за управление.

Интегрирано предложение, разработено изцяло от Zucchetti, което отговаря на вашите нужди за управление на човешки ресурси: администрация, управление и организация.

Иновативна оферта с решения, които са реализирани с най-съвременна технология, достъпна по лиценз, в облак, или като сервизен режим и режим на аутсорсинг, благодарение на мрежата от аутсорсинг услуги, които предоставят услуги чрез Zucchetti HR Global Solution.