Oltre Suite е интегрирано облачно решение , идеално за управление на всички аспекти, свързани с работното време и безопасността на персонала. То включва управление на присъствие и  отсъствия, контрол на достъпа, събиране на производствени данни и управление на смени.

Това е иновативно предложение, насочено и към мобилни сътрудници, което може да бъде достъпно от всеки оторизиран потребител навсякъде през браузър или приложение.

Приложението е с богат набор от функции, който се адаптират към компании от всякакъв сектор и големина.

С интегрираната Форма 76 отчитането на сумирано отработеното време става бързо, лесно и без човешки грешки.

Всяко приложение в Oltre Suite е създадено с възможност за интеграция и с други приложения. Oltre Suite има единна база данни, така че интегрираните процеси могат да бъдат изградени, според нуждите на клиента. Единната база данни осигурява пълна интеграция на различните софтуерни модули, като по този начин позволява оптимизиране на процесите и простота при получаване на информация при необходимост.

Информацията се предоставя на различни нива на компанията според подробна, много персонализирана система, която визуализира работната сила, групираните данни и специфичното отчитане.

Интерфейсът, който е общ за всички приложения, е особено интуитивен и ефективен; той е разработен с цел опростяване на времената и режимите на употреба. Всички услуги са в уникално табло.

Oltre Suite може да се използва навсякъде и от всяко устройство: терминал, компютър, таблет или смартфон.

Той също е Cloud, Web, Mobile … създаден за Вашата компания!