С модула се поддържат алтернативни структури на един и същ готов продукт, свързани с варианти на продуктите.

Поддържа се информация за дати на създаване, свързващи компоненти, несъвместимости.

Модулът управлява описанията на всички части, съставки и междинни продукти, които са източници за други компоненти и материали, или се влагат в производства на по-горни нива.

Приложението автоматизира процеса по задаване на конфигурация на продукта, като може да се удовлетворят специфични изисквания на клиента.

Възможно е да се състави взаимовръзка между производител и клиент, което да улесни създаването на Поръчка на клиент.

Създават се и се поддържат правила, по които се следи приоритет на поръчките и които отговарят на зададени параметри.