С Модул Материални Запаси и Логистика е възможно да извършвате всички необходими операции за правилната обработка на стоките.

За държави, където това се изисква, Mago е в състояние да генерира счетоводни записи – от складови движения, до определяне балансовата стойност на стоките в реално време.