За да се потвърдят и заредят в производството производствени поръчки, вече е още по-лесно и удобно, управлявано през мобилно устройство благодарение на модула Мобилно производство.

Модулът Мобилно производство е ​​предназначен за бързо потвърждаване и зареждане в производство на последната фаза на производствена поръчка, само при вътрешна обработка.

Благодарение на мобилното устройство можете да интегрирате логическите потоци на вашите производствени процеси с гъвкавостта и удобството на този инструмент.

Когато дадена производствена поръчка се стартира от сървъра, тя автоматично се предава на устройството.

Чрез функцията Производствено зареждане е възможно да се потвърдят производствените поръчки в края на производствената обработка.

След потвърждение можете да изберете дали да затворите поръчката или да я оставите отворена за евентуални по-късни потвърждения.

Освен това модулът Мобилно производство управлява и процедурата за пренареждане на производството.

В зависимост от избраните от Вас персонализации, потвърждението може да се отнася за всички аспекти на поръчките или само за някои от тях (само произведеното количество, а не времето, само елемента, зареден като краен продукт, а не остатъка или втория елемент, и т.н. .).

В края на потвържденията Mago синхронизира със сървъра, който започва да публикува цялата информация в поръчките, генерира съответните записи в МЗ статиите, затваря завършените поръчки и изпраща отново нови нареждания за прехвърляне към устройството за неизпълнените поръчки.

Благодарение на инструмента Mobile Monitor Mobile, винаги можете да проверите състоянието на изпратените до устройството нареждания за прехвърляне и да извършите операции по поддръжка в случай на грешки и пропуски (изтриване на действие, неуспешно изпълнение на действия, изпълнение на чакащи действия и т.н.)