Дори най-добрите решения носят малко полза за организациите, ако потребителите им не знаят как да ги използват.

МАГОАРЕА предлага обучение, което е гъвкаво и съобразено с нуждите на различните организационни роли.

Чрез него можете да усилите ефекта от внедряването на бизнес решенията и да постигнете максимална възвращаемост за направените от вас разходи.

Нашите клиенти могат да избират между:

  • Вътрешно-организационни курсове;
  • Текуща помощ на потребителите и администраторите за работа със системите (“coaching”).