Този модул  на Mago ви осигурява персонализирано управление на партиди, актуализиране на детайлите за партиди, които се обработват директно от модула за поддържане на материалните запаси, както чрез документи за покупка, продажба и клиентска поръчка.

Модулът подпомага обслужването на валидност и проследяването на количества на партиди и серии от стоки.

По време на процеса на покупката е възможно автоматично да се генерира нова партида от стоки със зададен срок на годност, като се въведе информация, необходима за извършване на транзакции с материални запаси, както и да се идентифицира техния доставчик.

На разположение е богат набор от контролни функции, отчети, възможности за печат на етикети, които да съдържат идентификационните номера на артикулите и техните бар кодове.

За всяка стока може да се даде задание дали да се управлява информацията относно серии и партиди.

Те могат да бъдат предлагани автоматично при фактуриране на стоките.

Проследяването на партиди и серии е особено подходящо за производства със стриктен контрол върху тяхното движение – от получаването на суровините и материалите, влагането им в готов продукт, продажбата към краен потребител.

Модулът позволява да се поддържат допълнителни характеристики, като срок на годност по партиди и изцяло дефинирани от потребителя описания.

Поддържа се неограничен брой характеристики за партидните артикули – складове, местонахождения, серийни номера, бар кодове, минимални и максимални количества.

При транзакциите се проследява детайлна история на цени по партиди, обороти, контрагенти.