МАГОАРЕА предлага нещо по-различно от традиционна техническа поддръжка.

Нашето желание и цел е да помогнем в цялостното развитие на решенията, така че те да следват променящите се изисквания на Вашия бизнес.

Независимо дали се нуждаете от:

• Отстраняване на проблеми с функционалността;

• Настройки според нови изисквания на бизнес процесите Ви;

• Интегриране с други информационни системи;

• Разработване на справки и анализи върху данните, събирани от решенията;

• Преминаване към нови версии на софтуерните продукти;

• Mожете да се доверите на опита на нашите специалисти;

• Винаги на разположение за дистанционна поддръжка, или на място;