Модулът за покупки позволява постоянен контрол на взаимоотношенията с доставчика от самото начало на преговорите, до момента на фактуриране.

Програмата дава възможност за ръчно въвеждане на документи или генерирането им следвайки нормалния документо поток