С модула се управляват, контролират и документират доставките от момента на офертата до самата фактура.

Може да се въвеждат всички покупни документи – фактури, дебитни и кредитни известия, заявки, оферти, протоколи, превозни документи и др.

Въведените артикули могат да бъдат проследявани с оптичен баркод четец.

Процедурата за контрол на несъответствието на данните проверява информацията от фактурата дали съвпада с другите документи.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ:

Mago предлага разнообразие от прости и гъвкави инструменти за по- добро управление на цените в документите за покупка.

Цените могат да бъдат свързани с доставчика, с продукта, или с двете.

Mago може автоматично да предложи най-новите цени, прилагани от доставчика за конкретни позиции.

НЯКОИ ФУНКЦИИ:

• Управление на цените и отстъпките;

• Управление на данъка върху единични стойности;

• Предавателни и свързани с тях документи;

• Съответствие на стоките;

• Фактури и управление на кредитни известия;

• МЗ основания;

• Управление на графика на плащанията;

• Потвърждение на предавателния документ;

• Проверка на последователността на данните;

• Отчети;