С над 10 години опит, InfinityCRM е една от най-успешните CRM платформи на италианския и международния пазар.

Днес в третото си издание InfinityCRM се фокусира върху нови технологии: мобилни устройства, социални медии и бизнес управление на процеси.

Софтуер в услуга на компании, които силно вярват в технологични решения за постигане на техните лидерски цели.

Днес е много важно да се използва софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, като Infinity CRM, чиито главни предимства са:

  • Повишена производителност: познаване на нуждите на клиентите за по-добро управление на връзката, задоволяване на нуждите и следователно продажба на повече клиенти.
  • По-добра работа и организация: благодарение на организацията на информацията, CRM софтуерът позволява по-голяма точност при доставката на услуги.
  • Предимства на имиджа и лоялността на клиентите: клиентите са по благоприятно настроени, когато в отговор на всяко искане отговорът е подготвен. Infinity CRM предлага пълна и актуална картина на историята на клиента в реално време, за да има предвид реалните му нужди.
  • Автоматизация и контрол на бизнес процесите: достъпът до информация, свързана с ролята на даден човек, която бъде бърза и интуитивна: по този начин, идентифицирането на тенденциите и съответно боравене с ресурси и насочване на действията в правилната посока става изключително просто.
  • Подобряване на ефективността: задълбоченото познаване на клиентите и техните нужди – а следователно и по-доброто опознаване на референтния пазар – позволява да се проектират, разработват и предлагат решения в съответствие с нуждите на пазара.

Измерването и рационализирането на процесите чрез ключови показатели за изпълнение, разясняване на печелившите процеси и стандартизирането им, позволява да се оптимизират дейностите на отделните лица, с което се спомагат ефективните корпоративни стратегии и маркетинг, продажби или след продажбени услуги.