HR Infinity Global Solution е решението, което ви позволява да управлявате ефективно персонала, независимо дали имате нужда от цялостно решение за управление, или ако имате нужда от оптимизиране на вече направени инвестиции.

Цялото решение се основава на база данни: уникална характеристика, която никоя друга система за управление на персонала не може да се похвали.

Това е значителен плюс, който гарантира интеграция на целия персонал в софтуера.

Работата на отдела намалява рутинните дейности с драстично добавена стойност и същевременно оптимизира процеса и подобрява ефективността.

Глобалното решение се въвежда само веднъж, вместо да се въвежда отново във всички софтуерни приложения.

Интегрираната база данни управлява цялата информация, таблици и подробности, които са общи за приложенията, включително сътрудниците (служители, консултанти, служители с опит, стажанти и т.н.) и подробности за фирмата (търговско наименование, офиси и др.).

Отделни приложения, от друга страна, управлявани данни, например софтуер за управление на присъствието, проверки на работното време, софтуер за заплати, курсове за обучение, оценки, политики за заплати и др.

С HR Infinity Global Solution вие имате общо решение за вашата администрация, управление и организация на вашия персонал.