Вие сте ефективни.

InfoBusiness позволява „да правим всичко все по-бързо и по-бързо“, но спестяването на време и увеличаването на производителността не е достатъчно.

С InfoBusiness на Zucchetti ще намерите истинските отговори на въпроси, които дълго време остават без отговор.

Можете да откриете неочаквани корелации и лесно да измерите важните процеси.

Ето как сте ефективни: можете да постигнете целите си и да постигнете успех!

Можете да правите задълбочени анализи.

Можете да анализирате данните в по -задълбочен начин, като продължите “от общо към специфично” и обратно.

Можете да извършвате целеви анализи, симулации и планиране не само на обобщените и главните данни, но и на една единствена детайлна информация.

Вие сте автономни.

InfoBusiness премахва проблема със „създаването на данни“.

Можете да спестите време от ресурсите, използвани за предоставяне на данни на други.

Можете директно да разполагате с необходимата информация, без посредници и без да имате задължително IT умения.

По този начин ще намалите драстично времето, необходимо за събиране на данни и за извършване на анализ, предлагайки незабавни резултати и отговори.

Вие можете да интегрирате информацията без никакви ограничения.

InfoBusiness може да чете и интегрира информация, произтичаща от всеки структуриран източник: ERP системи, CRM и всяко друго приложение, различни  бази данни, еxcel файл и др.

Излишно е да казваме, че  InfoBusiness може да се интегрира с всички Zucchetti продукти:

• Система за управление на бизнеса и  ERP;

• HR софтуер;

• Софтуер за управление на компании;

Имате всички инструменти в уникално място.

За разлика от традиционните решения за Business Intelligence, функциите за заявки, анализи, таблото за управление и функциите за отчитане могат да бъдат намерени в рамките на един инструмент.

Потребителят вече няма да бъде принуден да преминава от едно приложение към друго, за да може да анализира и взима решения!

Решенията са лесни:

Лесно можете да извършвате още по- сложни анализи, за да можете да взимате по- бързи и мотивирани решения.

Анализираните данни се представят чрез изключително прости и разбираеми графики.