Решенията, реализирани с уеб технологиите, са достъпни чрез портал, който предоставя редица полезни услуги за подпомагане и опростяване на ежедневните ви дейности и максимална ефективност в целия процес на управление на персонала.

Ако желаете да оптимизирате времето за достъп до информация, да помогнете на служителите за обработка на документи, да оптимизирате управлението на процесите и да подобрите имиджа на компанията, ние ви предоставяме HR портала.

СЪТРУДНИЧЕСТВО:

С HR PORTAL-а, вие увеличавате сътрудничеството с целия персонал на компанията.

Благодарение на виртуалното гише, можете да активирате информационни услуги, които позволяват на персонала на компанията да изисква разяснения и да получава информация просто и бързо.

Незабавен инструмент за директна комуникация за отговор на служителите, така че да:

  • Предложите по-добра услуга;
  • Спестите време, обикновено изразходвано за телефонни разговори и имейли;
  • Оптимизирате управлението на получените заявки, които винаги се проследяват и организират;

Създайте раздел „Често задавани въпроси“ с всички публикувани отговори.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Ако сте „зелени” и сте внимателни за отпадъците, HR PORTAL-а ви осигурява система за дигитализация за всички ваши документи.

С усъвършенствана система за управление на документи можете всъщност да подадете, управлявате, споделяте, разпространявате документите си (фишове за заплати, присъствени списъци, данъчни формуляри, писма за наемане, договори и т.н.) и изпращате документи.

HR АНАЛИЗИ:

Ако искате винаги да имате всичко под контрол и да вземате правилни решения, HR Analytics Zucchetti е най-простият, най-бързият инструмент за получаване на информация за основните въпроси, касаещи персонала, и по-специално оценката на напредъка в сравнение с предварително определени цели.


Не са обикновени данни или информация, а с вече подготвените табла, благодарение на които и перфектната интеграция с HR Global Solution Suite автоматично получавате необходимите данни.

Искате ли да знаете дали процентът на отсъствията сред вашите служители или определена категория работници е в съответствие с това, което сте планирали?

Искате ли да знаете дали политиките, които сте приели, за да намалите разходите на фирмата, имат търсения ефект?

С HR Analytics Zucchetti можете веднага да имате информация, без да се налага да комбинирате сами данни, идващи от различни източници, да извършвате сложни изчисления и да губите много време.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА:

Ако винаги търсите подобрение, HR PORTAL-а ви предоставя система за управление на бизнес процеси, за да преработите и оптимизирате процесите на управление на персонала, с което да увеличите ефективността на вашите проекти, в случай на поглъщане или сливане с други компании.

Също така, с решението за управление на организационните схеми на компанията, можете да дефинирате различните йерархични отношения, за да получите картина, която просто и незабавно дефинира структурата на компанията или групата, отговорностите, динамиката на вземане на разрешения, личните защитни средства (PPE), свързани с длъжността и т.н.

Той също така предоставя исторически данни на всички дейности, движения и роли.