С помощта на този модул се планират поръчките към доставчици.

Управляват се оферти, напомнителни писма, приемателни документи.

Определят се кои документи са основание за въвеждане на фактури и кредитни известия.

Всеки документ може да бъде създаден ръчно, да се копира от вече създаден или от друг подобен, например приемателен документ.

Може дори да се копират и пренасят само отделни редове.

Документите могат да се въвеждат в произволна валута, като цените се съобразяват с предпочитана ценова политика.

Във всички случаи стойностите могат да бъдат променяни ръчно на следващите етапи от обработка на поръчките и да се включва, или изключва данък добавена стойност.


За да се ускори процесът по въвеждане на поръчките, информацията може да се импортира в системата чрез файлове, съдържащи бар кодовете на стоките.

Освен това, съществуват множество автоматични процедури.

Програмата анализира въведените преди това поръчки, сравнява количествата с тези от поръчките от клиенти и предлага необходимите количества, така че да не се стига до недостиг в склада.

Съществува процедура, която позволява да се изчислят времената за доставка.

Осигурява се голям брой отчети за прецизно и надеждно наблюдение на връзките с доставчици по начин, който контролира всеки детайл от документите.

Това се постига на база възможностите за сортиране по контрагенти и стоки.


Поръчките се управляват с помощта на графици и потвърдителни писма, оферти от доставчици, ценова политика.

Използват се смарт и баркодове.

Възможен е статистически анализ на покупките.