С този модул е възможно да се издават всички документи за продажба в избран вид валута – фактури, известия, протоколи, придружаващи документи.

Лесно можете да управлявате активния цикъл на вашата компания, контролирайки издаването на предавателни документи, фактури, кредитни известия, фискални бонове и всички операции, свързани с продажби на продукти или услуги, включително процедура за отложено фактуриране на предавателни документи.

Управленията на валутите и съответните погасителни планове са изцяло интегрирани.

Проследяват се разплащания, отстъпки, създава се ценова политика. Управляват се отношения с търговски агенти, методи на изчисляване на такси и комисиони, отношения с трети страни, ценоразписи, отстъпки, мерки и възможност да се изчисляват от външни приложения.

Артикулите могат да бъдат проследявани и чрез баркод четец.