Модулът управлява таксите за опаковки за стоки пуснати на пазара от производители и вносители.

Изчислява и показва таксите в издадените фактури.

Поддържа номенклатура на видовете опаковки и съответните такси към тях, и позволява асоциирането на артикул с материал на опаковката (първична, вторична и третична).

Благодарение на модула за продуктова такса CONAI, Mago прави възможно:

• Определянето на различни видове опаковки;

• Свързването на правилния тип опаковка с всеки артикул;

• Управлява изключениата на ползваните материали

• Генериране на фактури за продажби, налагащи такса Conai за околната среда;

• Разпечатване на данните, необходими за изготвянето на декларация, която се изпраща.