Модулът е гъвкав инструмент, който позволява на потребителя да комбинира по най-добрия начин производственото планиране и покупките.

Позволява на потребителите да анализират данните от производствените планове, поръчките от клиенти, прогнозните продажби и производствения цикъл, и оптимизиране на складовите наличности.

Ефективното планиране ви позволява да избирате от няколко алтернативи, всички потенциално валидни.

Mago ви предоставя различни симулации, които могат да се сравняват помежду си, преди да решите коя от тях най-добре отговаря на производителността на вашия бизнес.

След като направите избора, можете да изтриете всички симулации, които вече не са ви нужни.

Напротив, ако предпочитате да се занимавате отделно с отделните производствени линии и да имате няколко симулации на линия, но не и алтернативи, можете да изберете постепенно да потвърдите конкретна симулация, без да губите останалите.

В даден момент от производствения процес може да имате различни изисквания от очакваното и трябва да сте наясно какви покупки да направите, за да завършите текущото производство и какви са най-подходящите дати за закупуване: в този случай можете да изберете да разгледате, сред опциите за въвеждане, само текущите производствени поръчки.

Може да се наложи да прогнозирате състоянието на наличностите в даден момент, за да се справите предварително с потенциални критични ситуации, преди нивата на наличностите да достигнат критичен праг.

Също в този случай, чрез конкретен случай за пренареждане, Mago анализира състоянието на наличностите, планирани до определена дата, и предлага действия, които да бъдат предприети за задоволяване на бъдещите производствени нужди.