Модула е проектиран е да управлява цялостно потока от производствени документи и правилното използване на материали, полуфабрикати и готова продукция на склад.