Чрез панела “Административна конзола” могат да се настроят кои функции и полета да са активни за съответния потребител и кои могат да се визуализират, или редактират.

Потребителят може да има множество роли в системата, което прави софтуера много гъвкав.

Модулът позволява детайлно управление, дори и на достъп до справки.

Всеки потребител се разпознава и активира еднозначно за достъп до системата.