С преносимо устройство Wi-Fi RFID или с прост четец на баркодове, можете да извършвате товарене и разтоварване, прехвърляне на запаси, инвентаризации, опаковане и разопаковане… всичките синхронизирани в реално време с вашия Mago ERP.

Ускоряването на логистичните процеси, продиктувано от оптимизацията на запасите и намаляване на разходите води до необходимост от бързо и точно локализиране на артикулите.

Ето защо информационните системи в подкрепа на управлението  на складове стават все по-важни.

Целта на Системата за Управление на Склад (WMS) е да управлява движенията на стоките в един склад, включително получаването, заделянето, подготовка за спедиция на стоките.

WMS дава възможност за планиране на наличностите, а също и за позициониране на артикулите след влизането им в склада.