BRAINBUSINESS

Дизайн, организиране и автоматизация на бизнес процесите, свързани с взаимоотношенията с клиента: от маркетингови стратегии до обслужване на клиенти след продажбата. Софтуер, интегриран с InfinityCRM и IT инфраструктурите, които вече се използват във вашата организация.

ENGAGENT

Иновативна система за диалог между вашите клиенти, чрез чат в реално време, който  може да повиши ефективността на екипа ви за поддръжка.

Не само грижа за клиента: ефективен инструмент за генериране на бизнес възможности.

PLUS & BIPLUS

Два инструмента за бизнес проучване, които предоставят информация в реално време, която е функционална за процесите на вземане на управленски решения.

Напълно приспособима според нуждите на всяка оперативна област, инструментите интегрирани с процесите и данните, включени в жизнения цикъл на фирмата.

BRAININTERACTIVE

Платформа за лесно управление на инфраструктури, технологии и информация, включени в диалога между марката и клиентите.

По този начин можете да реализирате стратегии за диалог в режимите „one-to-one” и „самообслужване”, за да подобрите значително клиентския опит.

MOBILE

InfinityCRM може да се използва на мобилни устройства от последно поколение, така че служителите, работещи извън офиса, както и търговците, да могат постоянно да имат достъп до полезна информация, свързана с извършените дейности и по този начин да организират по-добре своята програма.