Функционалността предлага възможност за проверка на финансовите показатели на компанията, според изискванията на финансовото Споразумение Basel ІІ.

Позволява анализ на фирмените показатели при кандидатстване за банков кредит, от една страна, а от друга улеснява банковите институции при автоматичната обработка на тази информация.

Правилното представяне на финансовите ви отчети на банките е от съществено значение за постигане на ефективност на вашия бизнес и достъп до финансиране.

Mago ви помага и в тази задача, благодарение на разнообразието от инструменти, специално проектирани да попълват документацията в съответствие с изискванията на банката, бързо и интуитивно.

ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Силата на този модул е, че не се нуждаете от трудни конфигурационни процедури, но можете да започнете незабавно да импортирате данни; интуитивността на целия процес ще ви изненада.

Mago извлича данните от финансовите отчети и ги вмъква в работен лист на Excel, който е пряко свързан с базата данни на компанията, като актуализира стойностите и ги сравнява с тези от последните две години от референтната година.

Освен това финансовите отчети се попълват в съответствие с Законодателство на ЕС.