Клиентът е важен ресурс за компаниите: в глобализирания и конкурентен пазар е важно да се запазят клиентите и да се придобиват нови.

Познаването на клиента, организирано по структуриран начин на информацията, която го засяга, ни позволява да предвидим нуждите и желанията, за да създадем оферта в съответствие с изискванията на пазара.

CRM (Customer Relationship Management) е преди всичко бизнес стратегия, която поставя клиента в центъра на дейността, като включва всички бизнес процеси: от сегментиране на пазара до определяне на цели, от придобиване до лоялност на клиентите, преминаване през поддръжка на продажбите и маркетингови стратегии.

InfinityCRM е идеалният инструмент за изпълнение на тази стратегия, благодарение на модулите, предназначени да управляват и оптимизират всички фази на взаимоотношенията с клиента: от потенциалния до доволен клиент.

Софтуерът InfinityCRM ви позволява ефективно да управлявате процесите на предварителна продажба, продажби и след продажбени услуги, като благоприятствате сътрудничеството и комуникацията между включените фигури.

InfinityCRM е идеалното решение за:

  • Познавате референтния си пазар;
  • Придобиване на нови клиенти и задържане на съществуващи клиенти;
  • Споделяне на информация между различните участници в търговската сила и други бизнес области и насърчаване на сътрудничеството;
  • Анализиране и планиране дейностите по продажбите, маркетингови кампании и след продажбени дейности, като оценява възвръщаемостта на инвестициите.