Основата на ERP системите е интеграция на всички данни и процеси в обща, унифицирана платформа. Типичната ERP система използва множество компоненти (софтуер, модули и/или хардуер) за да постигне необходимата интеграция на данните. Основна съставна част на повечето ERP системи е обща база от данни за всички процеси в предприятието. Тя съдържа операциите, структурата и описанието на процесите в предприятието. Стандартно всички модули съхраняват данните си в тази база и информацията има цялостен вид за функционирането на предприятието. Всяка част от данните е обвързана с всички останали и сама по себе си не представлява източник на информация.

Система за управление на бизнеса ERP Mago4 предлага набор от модули, които могат да бъдат използвани според вашите нужди, за ефективното управление на вашия бизнес. Изборът на подходяща управленска система, която да представи и поддържа развитието на вашия бизнес, е от съществено значение при вземането на решение.

Всяко предприятие се нуждае от комплекс от управленски инструменти, които да са лесни за използване и да осигуряват пълно контрол върху дейностите. За малките и средни предприятия точното решение, в подходящия момент, е ключът към дългосрочен успех.

Системата ERP Mago4 е базирана на модулен принцип, който позволява на всеки мениджър да избере компонентите, които да използва веднага, и да инсталира допълнителни модули в последствие, за да покрие допълнителни дейности в предприятието.

Ние осигуряваме ниски разходи за поддръжка на софтуера с нашата нова интелигентна технология за обновяване. Процедурата за обновяване чрез интернет е напълно автоматична и не нарушава работата с системата. Алтернативният начин за обновяване от диск е бърз и лесен.

При актуализация на системата, всички настройки, които сте задали, включително отчетите и програмните функции, се запазват. Тези настройки се управляват отделно и са пълно интегрирани и съвместими с програмата. Ние защитаваме вашите бизнес данни и запазваме вашите лични настройки.

ERP Mago4 осигурява ефективна защита на персоналните данни и разполага с интерактивна система за криптиране. Софтуера е базиран на потребителски профили, което позволява достъп само на упълномощени потребители до данни и функции.