Измервате ли ефективността на производството във вашата компания?

James е инструментът, който ви позволява да следите ефективността на вашите отдели в производството, напредъка на поръчките, производителността на производствените си ресурси, да оптимизирате дейностите и да следите и контролирате качеството на продуктите, които произвеждате в реално време.

И всичко това на екрана на таблет, смартфон, или през интернет.

James позволява събирането на производствени данни и отделни събития чрез обикновен уеб браузър.

Работните станции могат да бъдат оборудвани със сензорен екран и баркод четец.

Работен процес за събиране на данни

Събирането на данни може да бъде валидирано чрез работен поток, който проверява валидността на параметрите, зададени във фазата за конфигурация при всяка операция.

Операторът може да бъде задължен да изпълнява само по една операция наведнъж, да работи паралелно на няколко машини, да блокира дейностите по работните центрове, да проверява статуса в реално време на отделните ресурси, да приключват при края на работата, или края на смяната.

Автоматично маркиране

Системата може да бъде конфигурирана да изпълнява автоматично  прекъсванията , за да опрости и ускори дейностите в рамките на работната смяна.

Интеграция с работните центрове

James позволява интегрирането на данни от работните центрове с маркирането на операторите чрез приемането на отворени комуникационни интерфейси.

Чек листи за събиране на данни, сензори и сигнализатори  могат лесно да бъдат свързани към системата, чрез отваряне на двупосочен комуникационен канал.

Документация за продукта

Документацията, свързана с продукта, може да се разглежда директно на станцията за събиране на данни или в браузъра.

Контрол и оптимизация на качеството

James позволява определянето на контрола на качеството да се извършва в производствения цикъл и предоставя достъп до интерфейс за събиране на данни със сензорен екран, за да се опрости въвеждането на данни.

Операторите се насочват към въвеждането на данните чрез лесни стъпки, свързани с измерванията, към елементите и параметрите включени в контролните списъци.

Чек листите се съхраняват в реално време и се запаметяват автоматично; потвърждението на чек листата удостоверява ефективното изпълнение на всички задължителни проверки и отчита всички незадължителни проверки, които не са извършени.

Интеграция със системата за управление

James може да бъде свързан директно в базата данни на системата за управление, за да работи без импортиране и експортиране на данни или може да бъде конфигуриран в самостоятелен режим, използвайки отделна база данни.