Фиксирайте комисионните, като активирате фактурирането по търговците и проверявайте всички фактурирани комисионни – просто, благодарение на Mago’s Sales Force Management.

С помощта на този модул системата осигурява хонорарите да се управляват автоматично, да се изчисляват подоходните данъци и плащания към агенти.

Сметките могат автоматично да бъдат попълнени в предварително въведени формуляри.

Могат да бъдат управлявани един или множество агенти, партньори или фирми.

Освен това, за агентите автоматично се изчисляват  удръжки и комисионни.