MagoCloud е новото поколение облачен ERP софтуер за управление, проектиран да се фокусира върху сигурността, разпределението и възможността за работа както в публична, така и в частна облачна среда. Изграден на иновативна технология и създаден да подпомага бизнесите в света на Индустрия 4.0, ERP MagoCloud максимизира потенциала на вашия бизнес и превръща новите технологии във възможности.

ERP MagoCloud е насочен към МСП-та, които търсят интелигентно и леко решение за управление на ресурсите на предприятието, което може да еволюира заедно с растежа на бизнеса.

През годините хиляди компании от различни отрасли избраха да управляват своя бизнес с ERP Mago софтуера в неговата версия за локално ползване. Днес, базирайки се на тази традиция, ERP MagoCloud отговаря на нуждите на над 60 отрасъла и предлага технологично иновативен подход към бизнесите, работещи в силно цифрови среди.

МАКСИМАЛНО ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ, МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ, МАКСИМАЛНИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Интегрираното решение е ключът към успеха във висококонкурентна среда. Всички области на вашия бизнес ще се възползват от разнообразните модули на ERP MagoCloud, който включват не само основни функции на ERP софтуера, но и широка гама с добавена стойност, от ритейл до управление на проекти.

Спестете време и разходи

ERP MagoCloud позволява значителни икономии от гледна точка на разходите за закупуване и управление. Общите разходи за притежание се намаляват рязко при преминаване от локално ползване към облачно решение.

Достъп по всяко време и от всяко място

ERP MagoCloud ви позволява да контролирате, наблюдавате и работите навсякъде и по всяко време. Управлението на процесите вече не е ограничено до компютъра в офиса- то е с вас навсякъде. Нуждаете се само от интернет връзка.

Винаги защитени данни

Сигурността на данните в облака надвишава тази на вътрешните сървъри. ERP MagoCloud използва система за сигурност, която гарантира целостта на данните и осигурява резервно копие за оптимална информационна сигурност.