Представяме ви многоезичният Oltre Suite: Вашето облачно решение за ефективно управление на работната сила!

Oltre Suite е комплексно и интегрирано облачно софтуерно решение, създадено за оптимизиране на управлението на работното време и гарантиране на безопасност на работното място. С широка гама от функции, включително управление на присъствието и отсъствието на персонала, контрол на достъпа, събиране на производствени данни и управление на смени, Oltre Suite отговаря на нуждите на предприятия от различни сектори и размери.

Интегрирана функционалност за безпроблемни процеси:

Всеки модул в рамките на Oltre Suite се интегрира безпроблемно с другите модули, благодарение на обединената им база данни. Тази интеграция позволява персонализирано и ефективно управление на процесите, съобразено с вашите специфични изисквания. Чрез централизирането на всички софтуерни модули, Oltre Suite оптимизира работния процес и опростява търсенето на информация.

Мощни анализи и отчетност:

Oltre Suite предоставя подробни отчети, които ви позволяват да визуализирате данните за работната сила, групирате информацията и проследявате специфични показатели на различни нива във вашата организация. Всички услуги са лесно достъпни чрез един административен панел, към който имат достъп упълномощени потребители от всяко устройство, включително терминали, компютри, таблети и смартфони. С интегрираната Форма76 вече не губите времето на служителите ви от ЧР и ТРЗ.

Контрол и проследяване на работното време и приствията:

Нашето облачно приложение за управление на времето и присъствието предлага решение за мониторинг на присъствието, независимо от местоположението или устройството. Сбогувайте се с инсталациите на софтуер и географските ограничения, като разширите обсега на вашата компания по целия свят. Активирайте модула и започнете да използвате данни в реално време. Можете да следите отсъствията, да управлявате плановете за работа (опционално) и да изчислявате ежедневните разходи за работна сила без усилия. За пътуващите служители е налично мобилно приложение, с което да изпращат данни за отработеното време, да поискат отпуск и да имат достъп до важни документи.

Облачен контрол на достъпа:

Защитете своята компания с интегрираната система за контрол на достъпа на Oltre Suite. С контрол на достъп в реално време, можете да гарантирате сигурността на всички зони във вашите сгради, включително общи и ограничени зони. Оптимизирайте управлението на посетителите и опростете процедурите за безопасност по време на евакуации, като генерирате пълен списък с присъстващи лица, в реално време имате информация и за местоположението на всеки служител.

Облачно отчетност за производството:

Получете пълен контрол върху данните за производството и веригата на доставката с Oltre Suite. Следете продуктивността на служителите в реално време и наблюдавайте напредъка на производствените дейности. Използвайте обективни данни, за да оптимизирате производствените процеси на вашата компания и да вземете информирани решения. Управлявайте артикули, поръчки, производствени фази и цикли за детайлна и актуална представа на операциите по производство. Определете местата, в които може да бъде направено подобрение, и оптимизирайте веригата си на доставка, за да постигнете максимална ефективност.

Управление на смени:

Организирайте работните смени на вашата работна сила ефективно с облачното управление на смени, създадено да отговори на разнообразните нужди на вашите служители и компания. Създавайте гъвкави планове за работа, които отговарят на договорните задължения, разпределяйте работата равномерно и гарантирайте гладкото функциониране на операциите. Мощният изчислителен двигател на Shift Management позволява бързо и ефективно организиране на смени в различни индустрии. С интеграцията с Oltre Suite, той автоматизира обработката на данните за смени в реално време, безпроблемно интегрирайки управлението на присъствието.

Просто и приятно:

Интуитивният интерфейс на Oltre Suite и автоматичните функции за изчисление опростяват управлението на работното време както за служителите, така и за колегите. Възползвайте се от неговия ергономичен дизайн и намалете необходимостта от работа извън работно време и на повикване, спестявайки ценно време и ресурси. Бъдете в крак с данните в реално време и давайте възможност на отдел Човешки ресурси бързо да се справи с всякакви проблеми, които могат да въздействат на планираните смени.

Изберете Oltre Suite:

Oltre Suite, създаден да оптимизира процесите по управление на работната сила, предоставяйки възможности за гъвкавост, ценова ефективност и достъпност. Нашата политика за заплащане, гарантира контрол върху месечните разходи. Терминалите за модула за отчитане на работно време и присъствие на Oltre Suite са предварително конфигурирани и готови за използване, което осигурява незабавна наличност на данни за присъствие в реално време. Завършете вашето решение, като изберете идеалния терминал от нашата широка гама от опции AxessTMC.

Вземете контрол над управлението на работната сила днес с Oltre Suite – вашето надеждно и комплексно софтуерно решение!