ERP MAGO4

Категория:

Описание

Системата Mago4 притежава набор от модули, които може да използвате в зависимост от Вашите бизнес процеси, с цел ефективното управление на бизнеса.

На всяко едно предприятие е необходим набор от управленски инструменти, които от една страна да са лесни за използване, а от друга да осигуряват пълноценен контрол .

Модулният принцип, на който е изградена системата Mago4, позволява на всеки мениджър да реши кои компоненти от системата да използва веднага и кои модули да инсталира в един следващ период от време, с цел обхващане на допълнителни дейности в предприятието.
Ниска стойност на разходите за поддръжка.

Mago4 може да намали разходите за поддръжка на софтуера, защото включва нова интелигентна технология за обновяване.

Mago4 осигурява ефективна защита на персоналните данни и съдържа интерактивна система за криптиране.

Системата е създадена на базата на потребителски профили и тази структура позволява достъп до данни и функции само на упълномощени потребители на база роли.